Çevre Güvenlik ve Sağlığı

Erk Yapı Grubu bünyesinde bulunan tüm çalışanlar çevrenin korunması, tehlikeli madde ve atık maddelerin işlenmesiyle ilgili tüm yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uymakla yükümlüdürler. Erk Yapı Grubu ilgili tüm yasa, yönetmelik ve standartlara uymayı taahhüt eder. Bu taahhüt iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşıda sorumluluğu ve gerekli tedbirlerin alınmasını da içeren Çevre Güvenlik ve Sağlığı politikalarının geliştirilmesini zorunlu kılar.

Çevre Güvenlik ve Sağlığı, ISO 14001:2004 Çevresel Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi standartlarından hareket ederek sürdürülebilir çevre ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için uygulamalar.geliştirir.

 
E-BULTEN KAYDINIZI YAPIN!

E-posta adresiniz

GÜNCEL HABERLER & DUYURULAR