Toplam Kalite Yönetimi
Erk Yapı Grubu, Toplam Kalite Yönetimi ilkesini benimsemiştir. Toplam kalite yönetimi, çözüm ortaklarının ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve hizmet kalitelerinin sistematik bir yaklaşım ile tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır. Bu yönetim şeklinde uygulanan her süreçte uzun dönemde çözüm ortaklarının tatmin olmasını başarmayı, kendi personeli ve toplum için yararlar elde etmeyi amaçlar ve kalite üzerine yoğunlaşır.
E-BULTEN KAYDINIZI YAPIN!

E-posta adresiniz

GÜNCEL HABERLER & DUYURULAR